• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Badania laboratoryjne

Laboratorium prowadzi podstawowe badania tworzyw sztucznych między innymi:

  • wskaźnik płynięcia (Melt Flow Index)
  • gęstość tworzyw sztucznych
  • badania wytrzymałościowe tworzyw
  • czas indukcji utleniania (OIT)